TIDSPUNKT: Tirsdag den 22.11.16 kl. 18.00

STED: Rådhusets kantine

Program:

  • Innledning v/Ordfører Marianne Bremnes

  • Presentasjon av forslag til barnehagestruktur i virksomhetsplanen v/kommunalsjef Oppvekst Henry Andersen

  • Spørsmål fra fremmøtte og dialog

  • Oppsummering og avslutning v/Ordfører