Sted: Den digitale plattformen Zoom
Dato: 12. januar 2021
Tid: kl. 18:00-20:00

I Harstad skal alle barn og unge ha muligheten til å delta i fritidsaktiviteter, uavhengig av familiens økonomi. For å klare det, er vi nødt til å samarbeide tettere og spille hverandre gode!

Vi inviterer derfor til en ALLEMED-dugnad der kommune og frivillighet kommer sammen for å få en felles bevissthet og sammen utvikler ideer og dele erfaringer om hvordan vi kan sikre at alle barn og unge får mulighet til å delta i fritidsaktivitet, uavhengig av familiens økonomi.

Underveis i dugnaden skal vi bruke dialogverktøyet ALLEMED. Ønsker du å lese mer om dette, kan du besøke nettsiden www.allemed.no

Det oppfordres til at minst en person fra hver enhet eller organisasjon/forening er representert.

Ansatte i Harstad kommune kan avspasere time for time i etterkant av dugnaden.

Meld deg på her: https://bit.ly/3eMGHpQ

Påmeldingsfrist: 6  januar

Grip anledningen til å være med å påvirke veien videre i vår kommune!