Kommunene tar sikte på å slå seg sammen senest 01.01. 2020. Det er kommunestyrene i de respektive kommunene som endelig vedtar om kommunene skal søke om ny kommune. Avtalepartene er orientert om at flere kommuner også vurderer andre alternativ, inklusive å bestå som egen kommune.

Ler mer her.

Intensjonsavtale - ny kommune.jpg
Foto: Raymond T. Knudsen