Vi er nå vel halvvegs i prøveprosjektet Byrenhold 2010 som gjennomføres fra slutten av juni til ca midten av september 2010. Formålet med prosjektet er å komme forsøpling, skitt og støv i sentrum til livs gjennom en felles innsats sammen med næringsliv og gårdeiere. Harstad kommune ber om at alle som har konstruktive innspill – både ris og ros - til byrenholdet i sommer, tar kontakt. Tilbakemeldinger fra publikum vil kunne hjelpe oss i arbeidet med evaluering og eventuelt videreføring av ordningen.

Innspill kan sendes via e-post til:
postmottak@harstad.kommune.no eller silje.gry.hanssen@harstad.kommune.no

eller i brev til:
Harstad kommune, postmottak, 9479 Harstad

Innkomne innspill vil lenkes til denne nyheten fortløpende.

Innspill/kommentarer

Line Sivertsen (Anemone):
Vil gjerne få takke til dere som er ansvarlige for at det er blitt renere i sentrum! Det har vært en fryd i vår og sommer at ikke sentrum har vært overfyldt med søppel og matrester. Jeg driver Anemone Blomster Harstad a/s og vi har merket stor forandring i år. Også når jeg privat har gått tur med hunden min på søndagene har det vært flott å komme i sentrum og ikke sett en masse søppel fra festlighetene lørdagsnatt. Jeg har merket meg mye komentarer fra turister tidligere og synes det har vært utrolig leit at dette er det turistene ser av Harstad.

Vi prøver etter beste evne og plukke opp det som er rundt hos oss, men kan jo ikke fri meg fra og si at jeg synes de som forsøpler mest burde tatt mer ansvar. Og kan ikke helt fortså at det er lov å selge ting (eks på 17 mai) som forsøpler i mange måneder i ettertid, uten at de selv er med på å fjerne dette.Det må da være mulig å ta en kost og støvbrett og feie opp. Ønsker meg flere søppel stativ. Spesielt nå for sneiper og tyggiser. Men det må kansje en holdnings endring til. Da jeg drev Agave i skolegata var det en sti av søppel etter ungdommene fra Rimi og ned til Byskolen, men når det ikke finnes noen plasser og kaste fra seg, så kan man vel ikke kjefte heller?

Mener at mannen som har vært med og oppgradere Drammen sa at jo penere det er rundt en, jo høyere er terskelen for herverk og forsøpling. Så jeg håper dette bare blir bedre og bedre.

Takk igjen Med vennlig hilsen Line Sivertsen.