Ungdata er et spørreskjemabasert verktøy, som gir et bredt bilde av hvordan ungdom har det og hva de driver med i fritida. Den ferske rapporten tar for seg 23 temaer og gir et bilde av ungdomstiden i starten av tenårene. 767 ungdomsskoleelever i Harstad svarte på undersøkelsen. Dette utgjør 90 prosent av alle elevene.  

Tiltak som virker

Samme undersøkelse ble gjort i 2015. Da viste tallene at ungdommer i kommunen var godt fornøyd med skole, venner og familie, og trygge nærområder. Samtidig meldte flere ungdommer om utfordringer med psykisk helse, ensomhet og mangel på fysiske møteplasser ute i bydelene. Det førte til at kommunen styrket skolehelsetjenesten med tre stillinger samt gjorde flere forebyggende tiltak. I tillegg jobber tre av kommunens fem psykologer med barn og unge. Barn- og unges kommunestyre og ungdomsrådet kommer også med innspill til kommuneadministrasjonen.

Gledelig nedgang

- Vi er godt fornøyd med tallene fra denne undersøkelsen. Det viser at vi har gjort mye rett, men at det enda er områder vi kan bli bedre på. Jeg synes spesielt at det er en gledelig nedgang i prosentandelen av elever som sliter med depressive symptomer og ensomhet, sier kommunalsjef Henry Andersen, og legger til: Jeg antar at de tiltakene vi har satt i verk, har bidratt til å bedre resultatet.

Bruker undersøkelsen aktivt

Andersen har et spesielt ansvar for oppvekst og kultur i Harstad, og vil bruke tallene aktivt for å skape et bedre Harstad for ungdommer.

- Vi kommer til å gå gjennom undersøkelsen sammen med ungdomsrådet, Barn og unges kommunestyre og i andre utvalg der det er naturlig. Vi ønsker også å gjøre endringer i «Strategisk plan for oppvekst», der ungdata-undersøkelsen gir viktige innspill for hva vi skal endre.   

Tallene fra Harstads ungdomsskoleelever viser følgende:

 • De fleste er svært godt fornøyd med foreldrene sine (86 prosent)
 • De aller fleste har venner de kan stole på (91 prosent)
 • Ikke alle er like godt fornøyd med lokalmiljøet sitt (65 prosent fornøyde)
 • Skolen er et godt sted å være - men ikke for alle (62 prosent fornøyde)
 • Færre ungdomsskoleelever skulker skolen enn tidligere (men 1/4 har skulket minst en gang siste år)
 • En optimistisk og utdanningsorientert ungdomsgenerasjon (68 prosent tror de får et lykkelig liv)
 • Det er mindre vanlig at ungdom henger ute med venner (56 prosent har vært hjemme med venner minst to ganger siste uka)
 • Stor variasjon i ungdoms bruk av digitale medier (88 prosent av ungdommene i Harstad bruker mer enn to timer foran skjerm hver dag)
 • De aller fleste har gjennom oppveksten deltatt i organiserte fri tidsaktiviteter (63 prosent)
 • Dagens ungdom er opptatt av trening (84 prosent trener minst en gang i uka – over landsgjennomsnittet)
 • De fleste er fornøyd med egen helse (71 prosent)
 • Mange ungdommer sliter med en del psykiske plager i hverdagen (1 av 5)
 • De fleste, og flere enn forrige måling er fornøyd med seg selv (60 prosent)
 • Røyking er helt ut på ungdomsskolen. Det er heller ikke mange som snuser, og noen få har prøvd cannabis.
 • 1 av 10 av ungdomsskoleelevene har vært tydelig beruset siste år
 • Noen blir utsatt for mobbing (9 prosent)
 • 10 prosent har blitt utsatt for vold

Her kan du lese mer detaljer fra undersøkelsen: