Ervik: Den store parkeringsplassen ved den gamle skolen. Hentes den 19/6.

Åsegarden: Parkeringsplass ved kantina til Forsvaret. Hentes den 18/6.

Gausvik: Utenfor den nedlagte butikken. Hentes den 16/6.

Sørvik: Ved Y/X bensinstasjon. Hentes den 16/6.

Sandtorg: På fotballbanen (grusbanen). Hentes den 15/6.

Kasfjord: Den gamle fotballbanen ved skolen. Hentes den 17/6.

(Stedene vil være merket med skilt)

Fra Breivika i sør til Trondenes i nord kan folk levere direkte til HRS på Stangnes.

OBS! Det kan ikke leveres TV – og dataskjermer

De som har større mengder kan gjøre avtale om henting på eiendommen. Bilvrak hentes på utkjøring mot bilvrakpant.

Kontakt HRS Metallco ved Svein Andersen, mob 917 18 737, eller e-post: svein@hrs.no .

For nærmere informasjon, se www.hrs.no  og www.harstad.kommune.no