Harstad kommune planlegger å gjennomføre en ny aksjon for å rydde opp i bilvrak, EE-avfall, jernskrap og annet metallskrot sommeren 2015. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Hålogaland Ressursselskap (HRS) og finansieres av Fylkesmannen i Troms.

Innsamling i Harstad vil skje fra fredag 12. juni til fredag 19. juni. Man vil da kunne levere metallskrot på merkede oppsamlingsplasser i kommunen. Mer informasjon over de aktuelle oppsamlingssteder kommer etter hvert.

På oppsamlingsstedene kan man levere:

-Jernskrap og metaller: Armeringsjern, stålplater, takrenner, maskiner, sykler, sparker, redskap, bilvrak og annet hvor hovedbestanddelen er av jern og metall.

-EE-avfall: komfyr, fryseboks, vaskemaskiner, verktøy, elektromotorer, ovner, det vil si alt av større elektrisk og elektronisk avfall.

OBS! Det kan ikke leveres TV – og dataskjermer!

De som har større mengder kan gjøre avtale om henting på eiendommen. Kontakt HRS Metallco ved Svein Andersen, mob: 917 18 737, evt. E-post: svein@hrs.no

Har du spørsmål om innsamlingen eller vil tipse oss om forsøpling? Kontakt miljørådgiver i Harstad kommune Manuel Echeverria på tlf. 77 02 61 20 eller e-post: manuel.echeverria@harstad.kommune.no