Innsamlingen i Harstad vil skje til høsten. Man vil da kunne levere metallskrot på merkede oppsamlingsplasser i kommunen. Mer detaljert informasjon om dato og oppsamlingssteder kommer etter hvert.

På oppsamlingsstedene kan man levere:

  • Jernskrap og metaller: Armeringsjern, stålplater, takrenner, maskiner, sykler, sparker, redskap, bilvrak og annet hvor hovedbestanddelen er av jern og metall.
  • EE – avfall: Komfyr, fryseboks, vaskemaskiner, verktøy, elektromotorer, ovner, det vil si alt av større elektrisk og elektronisk avfall.

OBS! Det kan ikke leveres TV – og dataskjermer. Disse leveres til de som selger denne type utstyr.

De som har større mengder kan gjøre avtale om henting på eiendommen. Kontakt HRS Metallco ved Svein Andersen, mob. 917 18 737, evt. e-post: svein@hrs.no

For nærmere informasjon, se www.hrs.no eller www.strr.no