Innsamling skjer på tømmedagen for avfallsdunk.

Unntak: Grytøya hvor innsamlingen vil foregå fredag 28. september.

Det farlige avfallet legges i merkede ”farlig avfallsposer” og settes i lukket boks for farlig avfall ved siden av avfallsdunken, eller godt synlig fra vegen.

Eksempel på farlig avfall er:
Spillolje, oljefilter, maling, lim, løsemidler, bilbatterier, småbatterier, oppladbare batterier, mobiltelefonbatterier, termometre, spraybokser, lakk, white spirit, plantegift. Også mobiltelefoner, elektroniske leker, blinkejoggesko og lignende kan leveres.

Merk at tomme malingsspann er ikke farlig avfall!

Elektriske og elektroniske varer kan også leveres gratis til forhandlere som selger samme varetype.

Hvis du har spørsmål ta kontakt med oppsynsmann på tlf 77 02 68 77.