Ved Bergsengveien 2. arbeider stolte medarbeider med små og store forbedringer i hverdagen. Ved aktivt bruk av forbedringstavle oppnår man gode resultater på fokusområdene. Hver uke leveres det 4 til 8 forslag til forbedringer på tavlen. I tillegg reflekteres det over eget arbeid noe som bidrar til vekst og utvikling av den enkelte medarbeider. Dette har bidratt til at man får satt ting i system og fokuserer på å gi gode tjenester til brukerne samt at man utvikler et godt arbeidsmiljø.


Flotte medarbeidere ved Bergsengveien 2

Kvalitetsmålene på tavlen gjenspeiler aktuelle/viktige ting i avdelingen som de ønsker å forbedre og holde fokus på. Dette kan være alt fra avvik på medikamenthåndtering til å redusere overtidsbruk. Allerede nå sees gevinst på dette arbeidet, og overtid er redusert betraktelig. Resultatet viser en nedgang på over 7 timer per uke. Siste målinger viser 0 timer overtid.

Forbedring og Utviklingsarbeid skapes med å ha en arena for å ta alle ansatte med på råd. Tavlen er et verktøy der ansatte kommer med løsninger og tenker innovativt, slik at vi skal kunne samarbeide bedre. Det blir en kultur for fri flyt av gode ideer, hvor nytenkning driver oss fremover. Ansatte får være med å bidra i sin arbeidshverdag, deler erfaringer og inspirerer hverandre. Informasjonsflyt og evalueringer ukentlig har bidratt til at ansatte tar tak i ting som man mener er viktig.

«Når ansatte ser at det faktisk blir bedre, bli de fornøyd og stolt»

Dette er medarbeiderdrevet innovasjon: Se filmen http://fellestiltak.no