Vi innfører også et strengere testkrav for helsepersonell som har koronasmitte i sin husstand.

Kommunen innfører begge tiltakene til tross for at det har vært få nye kjente smittetilfeller i kommunen de siste dagene. Avgjørelsen har bakgrunn i to forhold:

  1. UNN har gått til gult beredskapsnivå på alle sine sykehus på grunn av mange innlagte koronapasienter. Det fører til tidvis økt press på kommunens helsetjenester; spesielt på Helsehuset, som skal ivareta utskrivningsklare pasienter fra UNN. Det kan også forplante seg videre ut i andre deler av kommunens helsetjenester.
  2. Det sirkulerer flere luftveisvirus i befolkningen, og dette medfører økt sykefravær blant ansatte i helsetjenesten.

Munnbind

For å sikre at vi har nok kapasitet og friske folk på jobb, innfører vi derfor bruk av munnbind i de situasjoner der ansatte har pasientkontakt nærmere enn en meter.

Smitte i husstand til helsepersonell

Hvis fullvaksinerte helsepersonell oppdater smitte i sin husstand, skal det tas en test (hurtigtest eller PCR) så raskt som mulig, samt bruke beskyttelsesutstyr. Vi anbefaler i tillegg at fullvaksinerte helsepersonell som har smitte i sin husstand, gjennomfører en daglig hurtigtest før de møter på jobb. Hurtigtest vil man få utlevert på Luftveisklinikken. Dette er noe strengere enn de nasjonale kravene/rådene.

For uvaksinerte/delvaksinerte helsearbeidere følger vi de nasjonale kravene. Disse skal ta en daglig hurtigtest og bruke beskyttelsesutstyr ut ifra retningslinjer til FHI.

Disse tiltakene vil kunne redusere risiko for smitte inn i en allerede presset tjeneste.