Årets komite består av: 

Leder: Bjørg Larsen Aalmo
Nestleder: Anders Søvik
Sekretær: Frode Bygdnes
Økonomiansvarlig: Viktor Sogge

For øvrig består komitéen av:

Mona Fagerland
Martin Berg
Magnar C. Solberg
Elsa Pauline Floer
Ann Bodil Johansen
Rut Eli Lindebø

Fjorårets 17.mai-feiring ble helt utenom det vanlig, men vi mener det var en flott og verdig markering av nasjonaldagen her i byen. Årets komité innser at det kan bli vanskelig å gjennomføre en tradisjonell feiring også i år. Det er ikke sannsynlig at vi vil kunne arrangere barnetog med flere hundre barn samlet, og tusenvis av voksne langs den tradisjonelle tog-ruta i Harstad. Heller ikke konsert med Hærens musikk-korps og gjester på utescene på Torvet vil la seg gjennomføre med det smittevernregimet som gjelder pr. i dag, og som ser ut til å vare en stund ennå.

Årets komité er likevel positiv til at vi skal få til en flott markering av nasjonaldagen også i år. Vi tar med oss nyttig erfaringer fra fjorårets feiring og lover å lytte til mange av de tilbakemeldingene vi fikk i fjor. Hvor mye korpsmusikk og korsang vi kan få til i år, avgjøres av når barn-, unge og voksne får lov til å samles til øvinger. Vi krysser fingrene for at det blir snart. Vi håper i tillegg at de mange positive kreftene som tok initiativ og gjennomførte flotte arrangement i fjor, vil stille opp i år også. For øvrig oppfordrer til mindre private arrangementer rundt om i hus og hage innenfor smittevernreglenes begrensninger. Vi lover at det blir digital overføring av de høydepunktene vi ser oss i stand til å gjennomføre på dagen.

Situasjonen kan naturligvis endre seg, både til det bedre og til det verre, og vi er forberedt på at vi må tilpasse oss de regler som gjelder når nasjonaldagen kommer.