Til foresatte og elever på 7.klassetrinn

Vi inviterer til  informasjonsmøte om tilbudet på Stangnes ungdomsskole tirsdag 7. desember klokken 18.00 på Stangnes ungdomsskole

Møtet er for interesserte foresatte og elever.

Skolens hjemmeside: https://www.harstad.kommune.no/stangnes-ungdomsskole.450833.no.html

Søknadsskjema: https://skjema.kf.no/FormsEngine/?wizardId=3149&externalId=5402&languageCode=nb

Søknadsfrist 7 .januar 2022

Ring gjerne 41333500 eller send epost til martin.berg@harstad.kommune.no for  mer informasjon.