Situasjonen i Ukraina gjør at mange uroer seg over hva som kan skje i Norge, og eventuell fare for atomnedfall.

Harstad kommune følger situasjonen i Ukraina, og vi forholder oss fortløpende til informasjon og vurderinger fra nasjonale myndigheter. Siste døgn har det pågått kamper rundt et atomkraftverk i Ukraina. Trefningene har opphørt, og det er ikke meldt om skader på anlegget eller utslipp av radioaktivt materiale.

Det er ikke meldt om forhøyet stråling i området, eller ved andre målestasjoner i Europa og Norge.

Ved radioaktivt utslipp vil vær og vindforhold påvirke spredningen av nedfallet. Dersom det skulle være fare for radioaktivt nedfall over Norge vil det nasjonale Kriseutvalget for atomberedskap gi råd, veiledning og eventuelt pålegg om tiltak.

Det er ingen umiddelbar fare for at det kommer radioaktivt nedfall nå, men det kan være greit å vite hva du skal gjøre hvis det skulle oppstå en atom-hendelse.

Kort fortalt:

  • Holde deg inne
  • Ta jodtabletter
  • Dusje om du har blitt forurenset
  • Følge kostholdsråd
  • Respektere myndighetenes bestemmelser om avsperringer, rensing eller evakuering
     

Les hva du bør ha hjemme i beredskap: https://www.harstad.kommune.no/dette-boer-du-ha-hjemme-for-aa-styrke-beredskapen.6174709-175063.html

Tiltak du kan gjøre ved en atomhendelse: https://dsa.no/atomberedskap/hva-kan-jeg-gjore

Her finner du informasjon på ulike språk om hvordan beskytte seg mot atomulykker og mer spesifikt om jodtabletter: https://dsa.no/atomberedskap/informasjon-pa-ulike-sprak