Som følge av smittesporingsarbeidet, har fire nærkontakter testet positiv. Vi tror opphavet til utbruddet skriver seg tilbake til starten av oktober. Det gjør at vi forventer flere smittede. Samtidig mener vi at vi begynner å få bedre oversikt over smitteveien og leter målrettet etter nærkontakter og syke. Men, situasjonen kan endre seg raskt. Oppdatert informasjon om situasjonen finnes på kommunens hjemmeside.

Smittevernmyndighetene i kommunen samarbeider tett med Folkehelseinstituttets utbruddsteam, og våre anbefalinger er laget i samråd med FHI. Vi har innført besøksrestriksjoner ved våre sykehjem og helsehuset i sju dager. Vi har også forsterket kapasiteten på smittesporing, testing og pandemitelefon til vi vet omfanget av smittesituasjonen. Hvilke ytterligere tiltak som blir satt inn, vil avhenge av den videre smittesporingen og eventuelle nye positive tester. 

Det er ingen nye tiltak for skole. 

Skolene er på gult nivå
Skolene skal styre smittevernarbeidet etter trafikklysmodellen utviklet av Folkehelseinstituttet (FHI). Det er lokale og nasjonale smittevernmyndigheter som avgjør hvilket nivå i modellen vi skal være på. Smitteverntiltakene er for øyeblikket på gult nivå, slik de har vært hele høsten. 

De viktigste tiltakene er fremdeles:

  • kun friske personer på skolen
  • god hånd- og hostehygiene
  • hold avstand der det er mulig 


Samarbeid mellom skole og hjem
Utviklingssamtaler, foreldremøter og møter i rådsorganene avholdes som normalt. Det skal være god avstand mellom personer, god håndhygiene og friske deltakere.

Skolene kan tilby utviklingssamtale på Teams for de som ønsker dette. 

Med hilsen Vidar Larsen, skolesjef