Film om koronaviruset

Mange barn og unge har spørsmål om koronaviruset. Helsedirektoratet har laget en film som retter seg mot barn og unge. I filmen svarer Helen, (lege i Helsedirektoratet) på spørsmålene fra Hermine på 13 år.

Hvem kan du snakke med om koronavirus?

Mange familier må leve tettere sammen enn det de er vant med. Det kan bli mindre direkte kontakt med venner, og mer sosial kontakt digitalt. Dette kan være greit, men kan også føre til at vi blir frustrerte. Du kan få hjelp eller prate med noen hvis du er bekymret eller føler deg utrygg.

Dersom du trenger å snakke med en voksen, kan du snakke med læreren din eller en annen voksen du stoler på.


Hva kan du gjøre hvis du ikke har det bra hjemme?

Om du ikke vil snakke med dine foreldre/foresatte, så kan det være bra å snakke med noen andre voksne du har tillit til. Du kan for eksempel snakke med:

  • Læreren din
  • Helsesykepleier på skolen
  • Treneren eller lederen på klubben
  • Naboen
  • Foreldrene/foresatte til en venn

Hvis du ikke har lyst til å snakke med voksne du kjenner, så kan du ringe gratis på alarmtelefonen for barn og unge: 116 111


Du kan også sende e-post eller ringe til barnevernet i Harstad:

Barnevernstjenesten kan gi deg og familien din hjelp og støtte når det er vanskelig hjemme. Du kan også få råd og veiledning fra barnevernstjenesten hvis du bekymrer deg for en venn.

Her kan du klikke for å finne mer informasjon om barnevernstjenesten:  Barnevern i Harstad

 


Alarmtelefonen for barn og unge - 116 111

Døgnåpen alarmtelefon for barn og unge

  • Alarmtelefon for barn og unge: Telefon 116 111
  • Alarmtelefonen for barn og unge: SMS 41 71 61 11
  • E-post alarm@116111.no
  • Fra utlandet +47 95 41 17 55

Lanserer Skype-tilbud til engstelige barn og unge

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) lanserer sammen med Habilitering for barn og unge ved UNN i dag et nytt tilbud til barn og unge (og foreldre) som opplever den nye hverdagen usikker og skremmende grunnet koronasituasjonen.

Interesserte kan ta direkte kontakt på telefon 77 75 57 01 alle hverdager mellom kl. 09.00 og 15.00. Deretter blir det satt opp et tidspunkt hos en fagperson, og man kan velge mellom telefon- eller Skype-samtale.


For barn og unge kan dette være skremmende, og de voksne kan bli usikre på hvordan de best kan snakke med barna.

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling tilbyr derfor, sammen med Habilitering for barn og unge ved Universitetssykehuset Nord-Norge, barn og unge under 18 år - samt foreldre - veiledning og rådgivning via Skype og telefon.

Tilbudet gjelder personer bosatt mellom Ofoten i sør og Nordreisa i nord, samt på Svalbard, der UNN har sitt ansvarsområde for barne- og ungdomspsykiatri.


Her kan du finne informasjon for barn om korona-virus


Kan barn leke med hverandre eller være sammen?

Du finner oppdaterte råd her: https://helsenorge.no/koronavirus/barn-og-gravide


”Ung i Harstad” - Discord-gruppe for de mellom 15-25 år

I en tid hvor vi ikke kan møtes som vanlig har Ungdommens Hus og Radio Harstad laget et digitalt ungdomshus for ungdommer i Harstad, mellom 15-25 år. På plattformen Discord har vi opprettet siden ”Ung i Harstad”. Dette skal fungere som en sosial arena for byens unge, hvor de kan ”møtes” og holde kontakt med venner og bekjente.

Samtidig er det et fint sted å treffe noen man kanskje ikke kjente fra før av.

På siden finnes det flere chattekanaler med forskjellige temaer. Der skal være noe for alle, enten man er engasjert i kunst, musikk, sport, gaming eller annet. Flere kategorier vil også legges til, ut ifra ungdommens egne ønsker.Siden har fornuftige regler som må følges for at det skal være et trygt og hyggelig sted for alle.  Administratorene er ansatte på Ungdommens Hus og Radio Harstad, i tillegg er der flere engasjerte ungdommer som er moderatorer.

Vi vil legge opp til ulike arrangementer på siden som man kan delta på, og vi oppfordrer ungdommer til å arrangere egne aktiviteter og treff. Vi har lenge ønsket å tilrettelegge for en digital plattform for ungdom i målgruppen vår og nå er det mer aktuelt enn noen gang.

Vi håper dette vil bidra til å knytte Harstadungdom tettere sammen, både i den rare tiden vi er i nå og i fremtiden.

For å få tilgang til Discorden, følger man linken som er delt på Ungdommens Hus og Radio Harstad sine Facebook-sider.

Les om oss på våre hjemmesider her: