Som barnehagelærer får du ansvar for å utvikle samfunnets og fremtidens viktigste ressurs; barna våre! Vil du bidra til en god barndom i et godt læringsmiljø er dette utdanningen for deg. Barnehagen er det første trinnet i et langt utdanningsløp og som barnehagelærer legger du grunnlaget for barns livslange læring. I tillegg til faglig kompetanse vil du også tilegne deg kompetanse til å bli en god leder,

for både deg selv, barna og medarbeidere i barnehagen.

Utdanningen er en heltidsutdanning med samlingsbasert undervisning. Fire av studiesamlingene er felles i Tromsø og de andre på ditt studiested (Finnsnes, Harstad, Narvik eller Tromsø). I tillegg kommer praksis og eksamen.

UiT kommer til Harstad og har informasjonsmøte om samlingsbasert barnehagelærerutdanning

  • Dato: 27.02.2020
  • Tidspunkt: 17.00 – 18.00/19.00 (avhengig av hvor mange som har spørsmål)
  • Sted: UiT Harstad

Les mer om utdanningen her: https://uit.no/utdanning/program/325667/barnehagelaerer_samlingsbasert_-_bachelor

Se "vedlegg" under for selve presentasjonen som ble vist under møtet.