Etter nøye gjennomgang og revidering av dagens priser for direktekobling til brannvesenet ble det i 2019 besluttet å fase inn en landsomfattende prismodell som baserer seg ut ifra størrelse og type formål for hver enkelt bygg.

Dette er en mer hensiktsmessig og logisk prissetting som i større grad reflekterer objektets kompleksitet. Prismodellen er delt opp i 5 ulike priskategorier hvor bygg blir registrert inn i ut ifra det totale bruttoareal og/eller antall boenheter.

Innfasingen ble innført for alle tilkoblede objekt i Nordland våren 2020 – og innføres nå for Sør-Troms i 2022. Den nasjonale prismodellen vil gjelde for nye kunder fom 01.01.2022 og eksisterende kunder fom april 2022.

På bakgrunn av overnevnte er det behov for å få tilsendt info om bruttoareal / antall boenheter for hver enkelt tilknyttede objekt. Vi ber om at info blir oversendt pr mail til alarm@saltenbrann.no

For nærmere informasjon om selve prismodellen besøk vår hjemmeside https://saltenbrann.no/prisliste/category900.html.

Har dere spørsmål eller andre henvendelser vedrørende deres kundeforhold kan dere kontakte vår alarmavdeling på telefon 75 54 68 60 #2 eller epost alarm@saltenbrann.no.


 

Prisliste 2022

Alarmtilknytning til 110-sentralen

Produktnr.

Brannalarm for type objekt

Pris pr måned

1

BRANN

 • Hoveddimensjon: Objekt mindre enn 300 m2  (BTA)
 • Alt 1: Bolighus med mindre enn 5 leiligheter

399,-

2

BRANN

 • Hoveddimensjon: Objekter fra 300- 1200 m2 (BTA)
 • Alt 1: Bolighus/blokk fra og med 5 til 15 leiligheter
 • Alt 2: Overnatting/institusjoner under 50 senger

651,-

3

BRANN

 • Hoveddimensjon: Objekter fra 1200 m2  - 5 000 m2 (BTA)
 • Alt 1: Bolighus/blokk fra og med 15 til 25 leiligheter

1.282, -

4

BRANN

 • Hoveddimensjon: Objekter fra 5 000 m2 (BTA)
 • Alt 1: Bolighus/blokker fra og med 25 til 50 leiligheter

1.727, -

5

BRANN

 • Hoveddimensjon: Objekter fra 10 000 m2 (BTA)
 • Alt 1: Bolighus/blokker med mer enn 50 leiligheter

2.117, -

6

Administrasjons- og etablerings-/eierskiftegebyr

990,-

 

Alle priser er eksklusive Merverdiavgift. Kunden er ansvarlig for at de ligger i korrekt prismodell. Kvadratmeterberegning er bruttoareal (BTA) for dekningsområdet til alarmen.