Vaksine mot influensa vil finne sted på Vaksinasjonskontoret, Havnegata 1, 4. etg.:

Tirsdag 25. okt og onsdag 26. okt. kl. 08.30 – 14.30

Det anbefales vaksine til:
·         Personer over 60 år
·         Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
·         Voksne og barn:
     o   Med kronisk luftveisinfeksjoner,
     o    hjerte/karsykdommer, diabetes både type 1 og 2,
     o   nyresvikt, leversvikt, nevrologisk sykdom, skade eller fedme
Pris:
Influensa kr. 200,00:
Influensa- og og pneumokokkvaksine kr.  585,00

Det er ingen timebestilling disse dagene, etter dette må det bestilles time.
Tilbud om vaksine gis også hos fastlegen.