Vaksinasjonssted: Vaksinasjonskontoret, Havnegata 1


Anbefalinger

Årets sesonginfluensavaksine anbefales de samme risikogruppene og målgruppene som forrige sesong. Personer i følgende risikogrupper bør ta influensavaksine årlig: 

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder (kronologisk alder) til 5 år

Barn og voksne med:

 • kronisk lungesykdom (inkludert astma),
 • hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk),
 • diabetes type 1 og 2
 • leversvikt eller nyresvikt
 • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft
 • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
 • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
 • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (f.eks. personer med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert annet sted)
 • Les spesielt om influensavaksine og barn her

I tillegg anbefales influensavaksine til:

Timebestilling

Vi bruker Helseboka for bestilling av time.

Samtykkeskjema

denne siden finner du samtykkeskjema for vaksinasjon av barn og unge under 16 år mot influensavirus.

Sted

Havnegata 1. 

Pris

Influensavaksinen koster i år 150 kr.