Nivået av influensalignende sykdom i Norge økte fra svært lavt til lavt i uke 52, og vinterens utbrudd er dermed i gang.

Det skriver Folkehelseinstituttet på sine sider.

- Utbrudd som starter på dette tidspunktet har ofte utbruddstopp i februar/mars, men utbruddets størrelse og når toppen nås lar seg ikke sikkert forutsi. Det er influensa A(H3N2) og influensa B-Victoria som dominerer for øyeblikket i Norge. 

Pris på vaksinen inkl.konsultasjonshonorar: kr 270 ,-

Vi ber om betaling med kort.

Les mer om åpningstider, kontaktinfo og adresse her