Vi inviterer til inkluderingskonferanse torsdag 5. april kl 1800 – 2100 i kantina i Stangneshallen.

Bli med på å skape mer MANGFOLD og mer INKLUDERING i Harstadidretten.

Harstad kommunes befolkning har ulik bakgrunn som mange andre kommuner. Mangfold og inkludering er et aktuelt tema også i idretten. Hvordan kan vi få alle til å føle tilhørighet i våre idrettslag? Er det lett å være ny i akkurat ditt idrettslag?

Mange med minoritetsbakgrunn deltar på aktiviteter i idretten og opplever at man ikke gjør forskjell på utøverne. Andre, både unge og voksne, føler seg ikke inkludert og finner ikke sin naturlige plass i idretten. Hvordan blir mangfoldet i idretten utviklet og ivaretatt? Kom og del dine erfaringer, luft dine spørsmål og bli med å gjøre Harstadidretten enda mer mangfoldig!

  • Møt Harstads engasjerte ordfører Marianne Bremnes, – idrettens betydning for lokalsamfunnet.
  • Møt Gunn Elin Fedreheim, som er førsteamanuensis ved Institutt for vernepleie ved UiT Norges arktiske universitet – inkludering sett fra et utdanningsperspektiv.
  • Møt Britt Leandersen, som er ansvarlig for Inkludering i Idrettslag i Tromsø Idrettsråd – hva kan idrettslagene gjøre – retningslinjer for klubbhverdagen – aktivitetsguide.
  • Møt Rolf Olsen Harstad Idrettslag, - klubben jobber utrettelig for å aktivisere både barn og unge spesielt fra Harstads flerkulturelle miljøer. Klubben bruker idretten som inspirasjon til respekt, samhold og glede.
  • Møt Elisabeth Cecilie Bergland Bartholsen i NAV Harstad som jobber med prosjekt - helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier.
  • Møt Katrine Holm Lamo, leder av Harstad Svømmeklubb – et enestående svømmetilbud til flerkulturelle kvinner og barn/jenter.
  • Møt Eva Skei – integreringsansvarlig i Norges Håndballforbund – etniske minoriteter – fargerik håndball med lang erfaring med å tilrettelegge for gode idrettstilbud for alle.

Velkommen til mer MANGFOLD og mer INKLUDERING i idretten i Harstad kommune.

Påmelding til magnus.ingebrigtsen@harstadir.no eller på SMS til 924 98 887 .