Lag en struktur for dagen

Det viktigste du kan gjøre er å skape en dag preget av struktur og omsorg. Lag en dagsrytme som passer familiens siutuasjon, akkurat nå. Dette skaper forutsigbarhet og hetterhvert ro i den nye hverdagen. Barnet er vant til struktur i barnehagedagen, med en fast rekkefølge og tidspunkt for ulike aktiviteter og måltider. Dette gir barnet oversikt. Du kan lage en oversikt med bilder over hva som skal skje, som dere går gjennom hver morgen.


Forslag til dagsrytme

 • Stå opp, stell og påkledning
 • Frokost og tannpuss
 • Lek
 • Lese bok
 • Formingsaktivitet
 • Samlingsstund med sang og lek - mange barn kan lede denne
 • Lunsj, stell og soving
 • Påkledning og utelek hjemme
 • Tur i nærmiljøet, skogen eller fjæra
 • Frukt og lek inne
 • Spille et spill
 • Lage middag, spise, vaske opp og rydde etterpå
 • Gjør noe sammen som dere liker inne eller ute
 • Vær sosiale med familie og venner på telefon, FaceTime eller lignende
 • Kveldsmat, stell og tannpuss
 • Leggetid med lesing og godnattsang

Varier mellom lek og ulike aktiviteter

Varier mellom barnets lek barnet styrer selv og aktivitet styrt av voksne. Barn kan leke alene eller sammen med søsken og foresatte. Det er ikke farlig å kjede seg. Det er ofte da barnets egen kreativitet kommer til uttrykk. Bruk god tid på hver aktivitet. Benytt gjerne sjansen til å gjøre de tingene dere sjelden får tid til. Dere har hele dagen.

 • Les en bok for barnet. Bruk tid på å snakke om det dere ser og leser. For større barn kan det være lurt med en fortsettelsesbok. Etterpå kan dere leke eller tegne det dere har sett og hørt.
 • Bygg hytte ute eller inne.
 • Bruk musikk. Syng, spill, lytt og dans. Når danset du Macarena, BlimE! eller fugledansen sist?
 • Lag mat eller bak sammen.
 • Spill ulike typer spill sammen.

Turer og fysisk aktivitet

Daglige turer gjør godt. Varier turterreng mellom nærmiljøet og ulike plasser i skogen eller fjæra. Dersom barnet trenger noe mer enn bare tur, så lag skattekart, lag bingo der det er om å gjøre å finne skilt, en rød bil, en kongle, et blåskjell eller hva dere måtte finne på. 

For noen barn er det fint å gå den samme turen hver dag. Legg inn faste aktiviteter på steder underveis: hoppestedet, eventyrsteinen, klatretreet, balansestokken og så videre. Ta med dere spennende ting dere finner underveis. Mye kan brukes til formingsaktiviteter, tryllestaver, kongledyr eller lignende.

Vær fysisk aktiv sammen med barna både ute og inne. Lag deres eget treningsopplegg, spill ballongvolleyball eller balanser på tape på gulvet.

Bord- og formingsaktiviteter

Til formingsaktiviteter kan dere bruke ting dere fant på tur, gamle klær, garn, dorullkjerner, eggekartong og annet en har liggende. Vær kreativ med maling eller trolldeig.

Tegn en regnbue #alt blir bra og heng opp i vinduet.

Bruk gjerne bordaktiviteter som å tegne, fargelegge, klippe ut bilder og bokstaver og lime på ark, legge puslespill, perle, veve eller leke med plastellina. La barnet velge en aktivitet om gangen. Er barnet rastløst, er det lurt å gjøre aktiviteten sammen.

Digitale aktiviteter og lenker

Forslag til aktiviteter for barn i ulike aldersgrupper: https://www.idebroen.no/index.asp?utm_campaign=%23nasjonalidedugnad&utm_source=Kommuner&utm_medium=email

På forskerfrø og matematikksenteret finder du forslag til realfagsaktiviteter inne og ute:

Barnevennlige nettsider:

Barnevennlige apper:

 • GraphoGame
 • Tella (tallforståelse)
 • På sporet (bokstavapp)
 •  Lek ABC, Albert Åberg (bokstavapp)

Andre råd til barnefamilier


Trenger du noen å snakke med?

Både voksne og barn kan ringe kommunens samtaletelefon. Telefonen er bemannet av kommunepsykologer og andre fagpersoner.

Telefonnummer: 426 31 500

Åpningstider

 • Hverdager:               08.00 - 19.00
 • Lørdag og søndag:  10.00 - 15.00

Ikke nøl med å ringe! Vi er her for deg.


Du kan også ringe direkte til Familiens hus. Her kan du få foreldreveiledning via telefon.

 • Camilla: 979 99 224
 • Geir:      979 99 224