I Storgata og Generalhagen pågår to prosjekter som henger sammen. For å få ned vann- og avløpsrør over Storgata og ned til sjøen, må paviljongen i Generalhagen flyttes. VI har utarbeidet en plan for Generalhagen, der paviljongen flyttes til det vi kaller den historiske delen, nord i parken.

I den forbindelse er det oppdaget at et av trærne - en poppel - er råtten, og vil bli kuttet ned i løpet av noen dager. Treet kan etter hvert utgjøre en fare, og vi kutter det nå, når vi har arbeider på gang i området. Vi vil erstatte treet når vi nærmer oss sommeren. 

 

Paviljongen vil bli flyttet i løpet av november. Da skal gravearbeidene fortsette fra Storgata og opp mot Hans Egedes gate.  I Storgata legges det nå vann- og avløpsrør, i tillegg til at det legges et fjernvarmerør for senere påkobling. Dermed slipper man å grave Storgata opp igjen for å legge fjernvarme. VI regner med at Storgata kan tas i bruk igjen for vanlig trafikk i slutten av neste uke.