Det formelle vedtaket er ikke gjort i komiteene ennå, men det ligger i sakens natur at 17. mai må bli annerledes enn før. Regjeringen har forbudt kultur- og idrettsarrangementer frem til 15. juni, og vi venter på om kulturministeren kommer med råd og retningslinjer for nasjonaldagen. Likevel kan vi allerede nå si med sikkerhet at det ikke blir ordinært 17.mai-tog med glade barn og store folkemengder langs ruta, slik vi er vant til i Harstad. Det blir ingen stor konsert med Hærens Musikkorps på Torget og det blir ingen store 17.mai-kafè-arrangementer rundt om på skoler, idrettshaller og grendehus i kommunen.

Men det betyr ikke at vi ikke skal markere nasjonaldagen. 17. mai er ikke avlyst!

Vi skal gjennomføre en del av de tradisjonelle arrangementene vi pleier å ha. Flaggene skal heises i byen, med speidere og forhåpentlig med fanfarer. Det skal legges ned blomster og holdes minnetaler på de samme stedene som vi pleier. Og så jobber vi med å finne ut hvordan vi ellers kan markere dagen. Og dette ønsker vi å invitere Harstads innbyggere til å hjelpe oss med. Vi vet at det bobler over med kreativitet når for eksempel Arctic Race besøker byen, og nå ber vi om forslag til hvordan dagen kan markeres uten at det fører til store folkesamlinger. Hvordan vil du og din familie feire 17. mai? Har du forslag til hvordan det kulturlivet som vi er så stolte av i Harstad, kan være med - og kanskje få noe ut av denne dagen? Dette er jo barnas dag – hvordan gjør vi det til en fest for dem? Og hva med russen? Har dere noen sprell dere kan gjennomføre?

Bruk gjerne vår Facebook side «17. mai Harstad» eller e-post bjorg.almo@gmail.com  for å gi oss, og resten av byen, tips til aktiviteter og markeringer som kan gjennomføres til tross for de restriksjonene som koronasituasjonen har gitt oss. Vi oppfordrer byens kor og amatørkorps, lag og foreninger, velforeninger og andre 17.mai-komiteer rundt om på skolene eller i idrettslagene om å komme med gode forslag.