Norge er et av de landene i den vestlige verden der flest mennesker deltar i frivillig arbeid. Frivillig innsats skaper verdier tilsvarende 5 % av landets bruttonasjonalprodukt. Omregnet til Harstadtall tilsvarer dette nesten 1 milliard!

Frivillighet2.jpg
Lisbeth Ringstad er frivillig i eldreomsorgen. Her leser hun høyt på et av byens sykehjem under samisk måned i Harstad.
Foto: Øivind Arvola


Men frivilligheten er viktig for mye mer enn økonomi. Frivilligheten i Norge er enormt viktig for samfunnet fordi den gir en stor helsegevinst gjennom fellesskap, gode opplevelser og mestring. Frivilligheten bidrar også til samfunnsutvikling, gir deltakerne nye ferdigheter og kunnskaper, utdanner nye generasjoner og bidrar til integrering og inkludering.  

Med frivillighetsstrategien ønsker Harstad kommune å legge bedre til rette for samarbeid, samhandling og dialog med frivillig sektor. Målet er at alle i Harstad skal få mulighet til å delta i frivillige aktiviteter og foreningsliv. For å få dette til trenger vi innspill fra innbyggerne:

  • Hvordan kan Harstad kommune spille på lag med frivilligheten?
  • Hva kan Harstad kommune bidra med for å synliggjøre frivilligheten?
  • Hvordan kan kommunen og frivilligheten jobbe sammen for å øke aktivitetsnivå og rekruttere flere frivillige?

Send oss ditt innspill her