Sykkelundersøkelsen 2022 er en nasjonal undersøkelse og sammenligning av hvordan syklister opplever ulike kommuner de sykler i utfra et brukerperspektiv, i regi av Syklistenes Landsforening. Harstad kommune samarbeider ved å spre undersøkelsen.

Vi trenger at minst 50 personer fra Harstad kommune deler sine synspunkter. Da får vi en egen, detaljert innsiktsrapport, og blir med i sammenligningen og rangeringen av Norges kommuner utfra et syklistenes ståsted. I september vil vi få svar på om Harstad er bedre eller dårligere å sykle i enn nabokommunene – ifølge syklistene selv.

- Vi ser at det finns en stor interesse for sykling i Norge. Mange vil sykle fordi det er et enkelt, bærekraftig og raskt transportmiddel på korte reiser. Hver person som sykler i hverdagen sparer samfunnet for store penger i helsegevinster. Ved å lytte til syklistene kan kommunene dra viktige lærdommer om hva som trengs for å få dem å fortsette å tråkke, sier Morgan Andersson, generalsekretær i Syklistenes Landsforening.

Mer informasjon: syklistforeningen.no/sykkelundersokelsen

Det er en digital og anonym brukerundersøkelse, åpen for alle som sykler. Respondentene tar stilling til 28 påstander om sykkeltilrettelegging i kommunen de sykler i. Kommunene vil bli rangert etter seks områder: generell tilfredshet, trygghet, sikkerhet, fremkommelighet, tilgjengelighet, og sykkelens prioritering i kommunen. Resultatene vil bli presentert i september 2022 på Den nasjonale sykkelkonferansen i Hamar.

Lenke til spørreskjemaet: http://enkat.net/b742957

 

Fakta om Sykkelundersøkelsen 2022

Syklistenes Landsforening har annethvert år siden 2008 kåret Norges beste sykkelby. Senest, i 2018, vant Kristiansand (2020 ble det ikke noe på grunn av pandemien). Sykkelundersøkelsen 2022 er en nasjonal undersøkelse og sammenligning av hvordan syklister opplever kommuner de sykler i utfra et brukerperspektiv. Undersøkelsen vil ligge til grunn for kåringen av Norges beste sykkelby og er åpen fra 1. juni til og med 31. juli.