Harstad kommune er i gang med å lage en plan for integrering og inkludering som skal gjelde for alle innvandrere i kommunen, både flyktninger, arbeidsinnvandrere og familieinnvandrere.

Hva er bra og hva mangler?

Innvandrere deltar lite i politiske partier og offentlig debatt. Det betyr at politikere og ansatte i kommunen må finne ut hva innvandrere ønsker og trenger. Derfor vil vi vite hva innvandrere mener om tilbudene som finnes i Harstad kommune. Hva er bra, hva kan bli annerledes og hvilke tiltak mangler? Har du en lur idé? Kom med forslag til nye tiltak!

Innledere

Vi skal ha tre innledere som skal snakke om tema som arbeid, økonomi og deltakelse og frivillighet.  

Etter hver innleder blir det spørsmål til diskusjon i gruppene.  Vi skal dele gruppene inn etter språk, sånn at alle kan forstå det som blir sagt. Oversetteren skal også være sekretær og skrive ned forslag fra gruppene.  Disse forslagene skal vi jobbe videre med i planen.

Alle er velkommen

Nå har du sjansen til å si hva du mener og kan påvirke kommunal planlegging. Alle er velkomne, kvinner og menn, gamle og unge.

Torsdag 13.6.19 kl 18-21 i kantina Harstad voksenopplæring, Normannsgate 1.

Det blir en pause med kaffe/te og litt kake eller frukt.

Meld deg på i skjemaet under. Ser du ikke skjemaet, kan du gå hit.

Har du fortsatt problemer, kan du melde deg på via e-post til eli.sollied@nav.no

Du må si fra om du trenger tolk og hvilket språk du snakker. Ta med deg en venn eller tre.