Hvilken rolle kan Harstad spille i det nye nord, og hvordan bør kompetansemiljøene i Harstad møte mulighetene på en best mulig måte.

- Vi ønsker å se på Harstads rolle i det nye nord, i en tid der tyngdepunktet i norsk økonomi beveger seg nordover, sier Harstads næringssjef, Bjørn Akselsen.

- Norge er en kompetansenasjon. Vår velferd er i stor grad basert på evnen til å forvalte naturen og drive næring på en smart og bærekraftig måte. Det er viktig at dette skiftet skaper grunnlag for lokal og regional vekst i nord. Hvordan kan kompetansemiljøene i Harstad møte disse mulighetene og utfordringene på best mulig måte? Det er utgangspunktet for debatten, sier Akselsen, som lister opp fem tema som kan bli debattema:

  • Harstads rolle i det nye nord?
  • Leve, jobbe og bo: Hvordan sikrer vi livskraftige og attraktive samfunn i nord?
  • Hva er markedsutsiktene for nordnorsk industri?
  • Hvilken betydning har teknologioverføring for lønnsomhet og omstillingsevnen til næringsklynger i nord?
  • På hvilken måte kan næring og offentlig sektor ta i bruk teknologi og kompetanse for å skape smartere samfunn og næringsutvikling?

Press utenfra

- Prosesser og krefter fra aktører utenfra forsøker å påvirke hvordan vi forvalter våre ressurser. Det er viktig at vi har et aktivt forhold til dette og viser at vi har en balansert tilnærming til vekst og vern, sier Gøril Johansen, Utenriksdepartementets utsending til Arctic Frontiers, en internasjonal og tverrfaglig arena for dialog om kunnskapsbasert utvikling i Arktis.

Viktig for mange

Akselsen og Varteressian ønsker å engasjere både kompetansemiljøene i Harstad og vanlige borgere.
- Dette er så viktig at vi håper mange vil ta del i debatten, både med spørsmål og meninger før under og etter arrangementet, sier de to.

Panel

De har invitert et panel som vil bli utfordret. Der møter Marianne Bremnes - ordfører, Sigrid Ina Simonsen - fylkesråd for kultur og næring i Troms fylkeskommune, Maja Terning - spesialist i arktisk business ved BusinessOulu, Geir Seljeseth - regionsjef nord, Norsk olje og gass, Siri E. Kindem - direktør for utvikling og produksjon nord hos Statoil, Kjell Rune Henriksen - sjefredaktør Harstad Tidende, Kriss Rokkan Iversen - viserektor UiT Norges arktiske universitet og Trond Slettbakk - direktør KUPA - Kunnskapsparken Nord.

Arrangementet er gratis og åpent for alle.