Barn som har plass i en av barnehagene i Harstad, og som ønsker/har behov for plass i en annen barnehage fra nytt barnehageår, kan søke om overflytting. Styrerne foretar en samordnet vurdering av alle søknader om overflytting. Barn som har plass i barnehager med et begrenset opphold- eller alderstilbud, har prioritet til slik overflytting. Ellers vil ordinære kriterier gjelde. Antallet barn som kan gis overflytting avhenger av antall ledige plasser i den barnehagen det søkes overflytting til.

Søknadsfrist er 10. februar. Søknadene vil bli behandlet i koordineringsmøte den 22. februar. Søknader som ikke kan imøtekommes vil bli vurdert på nytt ved hovedopptak. Tidspunkt for overflytting vil som oftes være ved oppstart av nytt barnehageår i august, men kan også være tidligere.

Vi oppfordrer til at det søkes elektronisk. Du kan ved behov få hjelp til dette i en av barnehagene. Alternativt kan papirskjema fåes i rådhusekspedisjonen.

Elektroniske søknadsskjema