Kjenner du noen som gjør noe av følgende:

 • Glemmer nylige hendelser
 • Gjentar historier
 • Er forvirret om tid og sted
 • Har problemer med å gjenkjenne personer
 • Glemmer innlærte ferdigheter
 • Har fått forsterkede personlighetstrekk
 • Har fått svekket dømmekraft
 • Har problemer med å klare seg selv i hverdagen

Hukommelsesteamet kan tilby

 • Samtale med personer med nedsatt hukommelse og deres pårørende i en utredningsfase.  
 • Kartlegging og tilrettelegging i forhold til hjelpebehov.
 • Oppfølging av personer med demens og deres pårørende.
 • Hjelpemidler som støtter hukommelse, og bidrar til økt sikkerhet.
 • Veiledning av helsepersonell.

Hvorfor er demensutredning viktig:

 • Utelukke andre sykdommer som har demensliknende symptomer.
 • Vurdering av medisiner.
 • Sette i gang tiltak til rett tid. 

Hvem kan ta kontakt med oss?

 • Enkeltpersoner, pårørende og venner kan ta uforpliktet kontakt.
 • Helsepersonell
 • Fastleger

Teamet er tilgjengelig:

Mandag—fredag  08.00—15.30
E-post: hukommelsesteamet@harstad.kommune.no
Telefon: 918 41 837 
Besøksadresse: Storgata 5, 4. etasje
Ta gjerne kontakt.

Marit Kristiansen 
Demenskoordinator 
Geriatisk sykepleier

Torill Pettersen  
Helsefagarbeider med fagskole i 
demensomsorg og alderspsykiatri

Therese Bjørnnes  
Geriatrisk sykepleier