Hugo og Kari-Anne Opsal.jpgHugo Thode Hansen og Kari-Anne Opsal. Foto: Øivind Arvola

Det er offentlig kjent at kommunedirektør Hugo Thode Hansen er kandidat til stillingen som kommunedirektør i Tromsø kommune. Ordfører Kari-Anne Opsal har utfra ønsket om å beholde kommunedirektøren, tatt initiativ i saken. Dette initiativet har også bakgrunn i henvendelser fra og samtaler med andre folkevalgte, tillitsvalgte og ansatte.

Det hører også med at kommunedirektøren siden tiltredelse i 2011 ikke har fått sin lønn vurdert hvert år, og har hatt en lønnsutvikling om lag lik gjennomsnittet for arbeidstakere i kommunal sektor.  Tirsdag var det møte i formannskapet, der kommunedirektøren var eneste sak. Blant annet ble det fastslått at kommunedirektørens lønn skal vurderes årlig, og som utvalg for å gjennomføre medarbeider- og oppfølgingssamtaler med rådmannen ble ordfører Kari-Anne Opsal (leder), varaordfører Espen Ludvigsen og Rune Stenstrøm valgt.

Beholder styrefarten

- Jeg er utrolig glad for at Hugo nå har sagt at han blir i Harstad kommune, sier en svært fornøyd Opsal, og fortsetter: Det er viktig for å beholde styrefarten i utviklingen av Harstad, og jeg tror nyheten vil bli tatt svært godt imot blant de ansatte. Klokken elleve blir det kake i kantina. Først til mølla.  

Gjort inntrykk

- Tilbakemeldingene jeg har fått fra folkevalgte, ansatte, tillitsvalgte og andre etter at det ble kjent at jeg var kandidat til kommunedirektørstillingen i Tromsø har gjort inntrykk på meg, sier Hugo Thode Hansen.

- Når jeg i tillegg opplever å ha en arbeidsgiver som så klart uttrykker at de ønsker å fortsette samarbeidet har jeg gått flere runder med meg selv. Jeg er kommet til at jeg fortsetter som kommunedirektør i Harstad kommune.

Store prosjekter

Den videre utviklingen i Harstad har han også lyst å være med på.  

- Vi er midt inne i flere store prosjekter for å utvikle Harstadsamfunnet og Hålogalandsregionen. Her vil jeg spesielt nevne Hålogalandsveien, utbyggingen av basen for kampfly og overvåkningsfly på Evenes og vårt eget prosjekt på Rødskjær. Disse prosjektene gir et godt grunnlag for vekst og utvikling på i Harstad og Hålogalandsregionen.

Videre har vi i flere år og skal også i årene som kommer investere store beløp for å fornye viktig bygg og annen infrastruktur for kommunale tjenester. Dette gir et godt grunnlag for gode og fremtidsrettede kommunale tjenester, men setter oss også på prøve. Det krever stødig styring, ikke minst økonomisk.

I tillegg er det spennende å lede kommuneorganisasjonen. Samarbeidet med tillitsvalgte er godt, og vi har 2300 ansatte som hver dag gjør sitt ytterste for å tjene Harstadborgerne. De neste årene vil mange sentrale ledere gå av. Det vil utfordre oss, men gir også muligheter til å få bygge et nytt lag og fornye organisasjonen.

Jeg har hele tiden vært klar på at jeg ikke søker meg bort fra noe, men til noe. Når jeg har veid for og mot på vektskålen er jeg kommet til at jeg ønsker å fortsette samarbeidet med folkevalgte, tillitsvalgte, ansatte og eksterne aktører i jobben som kommunedirektør i Harstad kommune. Jobben byr på nye utfordringer hver dag og Harstad er i godt driv.