Barnehagene i Harstad, kommunale og private, har ledige plasser barnehageåret 2018/2019. Dersom du allerede har en levert en søknad om barnehageplass, trenger du ikke søke på nytt. Husk å melde adresseendring dersom det er aktuelt.

For å sikre en best mulig fordeling av plassene, gjøres Hovedopptak over 2 dager.

  • Første del av hovedopptak skjer i begynnelsen av april, det kan forventes svar i uke 15.
  • Andre del av hovedopptak gjøres medio mai, det kan forventes svar innen uke 20.

Her er elektronisk søknadsskjema.

Her finner du mer informasjon om barnehager.

På lenken over finner du en oversikt over alle barnehagene i Harstad med adresser og telefonnummer, og opplysninger om tjenesten. Dere kan eventuelt få hjelp til å fylle ut et elektronisk skjema i en av barnehagene, eller ved henvendelse til rådhuset.

Ved Grønnebakkan og Holtet barnehage prioriteres søkere som allerede er andelseiere, men alle søkere kommer i betraktning. Ta direkte kontakt med disse barnehagene for nærmere informasjon.

Søknadsfrist 15. mars.