Barnehagene i Harstad, kommunale og private, har ledige plasser barnehageåret 2015/2016. Søknader som er registrert tidligere vil bli tatt med i behandlingen. Husk å melde adresseendring dersom det er aktuelt.

For å sikre at alle barn med rett til plass gis et tilbud, gjøres årets hovedopptak over 2 dager. Første del av Hovedopptak skjer i begynnelsen av april, det kan forventes svar i uke 15. Andre del av hovedopptak gjøres medio mai, det kan forventes svar innen uke 21.

Elektronisk søknadsskjema finnes på kommunens nettsider. Se under Skjema / tema barn og unge. Der finner dere også en oversikt over alle barnehagene i Harstad med adresser og telefonnummer, og opplysninger om tjenesten. Dere kan eventuelt få hjelp til å fylle ut et elektronisk skjema i en av barnehagene, eller ved henvendelse til rådhuset.

Ved Kanebo, Grønnebakkan og Holtet barnehage prioriteres søkere som allerede er andelseiere, men alle søkere kommer i betraktning. Event. andelsnummer oppgis i søknaden. Ta direkte kontakt med disse barnehagene for nærmere informasjon.

Søknadsfrist 15. mars