Kontaktinfo:
 

Barnehagens særpreg:
Mye ute. Foreldremedvirkning. Lavvoavdeling. Er en barnehage i endring.

Satsingsområde:
Bygge nettverk. Skape trygghet og trivsel. Er mye ute i naturen. Foreldreveiledning, bl.a. PMTO.

Åpningstid:
07.00-16.30

Antall plasser/alder:
ca. 70 plasser
0-6 år