Kommuneoverlege Kristin Vik Hagerupsen konkluderer i sin rapport denne uken følgende: 

Vi har økende smitte i Harstad kommune. Med dagens situasjon der kontaktreduserende tiltak i samfunnet er opphevet, og TISK (testing, isolasjon, smittesporing og karantene) er justert med bortfall av karanteneplikt må man forvente en del smitte i samfunnet, særlig blant uvaksinerte. I motsetning til de fleste kommuner som opplever mest smitte i den yngre befolkningen, ser vi at vi i Harstad har en mer spredt smitte, og også en del smitte i den eldre befolkningen. Det er også meldt tydelig fra om utfordringer på regionalt nivå, og statsforvalteren har startet arbeidet med mål om å få til samordnede tiltak for regionen.

Vi har i dagens situasjon lokale kapasitetsutfordringer, og er i en krevende situasjon. Det er viktig at pandemien overvåkes nøye fremover, og at man i totalvurderingen tar med andre luftveisvirus som f.eks influensa.

Harstad kommune har allerede iverksatt tiltak rettet mot helsepersonell i form av krav om munnbind i institusjonene, hjemmetjenesten og på fastlegekontoret når ansatte skal ha nær pasientkontakt. I tillegg skal fullvaksinert helsepersonell som har smitte i sin husstand ta en test så snart som smitten oppdages, samt bruke beskyttelsesutstyr. I tillegg anbefales det at de tar en daglig hurtigtest før de møter på jobb.

På bakgrunn av dagens risikovurdering anbefales det at institusjonene og hjemmetjenesten går over til tiltaksnivå 2. Dette både for å beskytte de sårbare pasientene, men også for å ivareta helsetjenesten.

Du kan lese hele risiko- og tiltaksvurderingen fra kommuneoverlegen her

Nivå to i helseinstitusjoner betyr følgende for besøkende:

  •  Adgangskontroll, inngangsdør låses
  • Besøksprotokoll
  • Besøkende må gjøre avtale på forhånd.
  • Besøkende skal bruke munnbind under hele besøket.
  • Besøk skal avholdes beboers rom, eller på definert besøksrom. Besøkende skal ikke oppholde seg på kjøkken eller i annet fellesareal (med unntak av evt. besøksrom)