Høringsuttalelser sendes skriftlig til Harstad kommune ved areal- og byggesakstjenesten innen 2. desember 2019.
 
Du kan sende innspill til
Harstad kommune, ved areal- og byggesakstjenesten
c/o Postmottak, postboks 1000
9479 Harstad

E-post: postmottak@harstad.kommune.no
 
Etter høringsfristens utløp vil innspill og merknader bli behandlet og følge politisk sak om denne forskriften til Harstad formannskap til Harstad kommunestyre, som endelig vedtar forskriften.
For spørsmål, ta kontakt med Per Eldar Karlsen,  mob 95279271