Nåværende strategi for skog og SMIL- midler gjelder for perioden 2019 – 2022. Ny strategi skal splittes i 2 ulike strategier, en egen strategi for skogmidler og en strategi for spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL).

Strategien skal utarbeides i samarbeid med faglaget innen jordbruk. Harstad kommune hadde møte med faglagene den 31. mai 2022 og planen ble korrigert etter møtet.

Harstad kommune sender strategier og retningslinjer på høring, og høringsuttalelser sendes skriftlig til:

Harstad kommune, areal- og byggesaksavdelingen v/Per E. Karlsen
Asbjørn Selbanegate 9
9479 HARSTAD


Fristen er 1. juli 2022.
Vedlegg:

Strategier og retningslinjer for SMIL-midler.