Nåværende strategi for skog og SMIL- midler gjelder for perioden 2019 – 2022. Ny strategi skal splittes i 2 ulike strategier, en egen strategi for skogmidler og en strategi for spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL).

Strategien skal utarbeides i samarbeid med faglaget innen skogbruk. Harstad kommune hadde møte med Trondenes skogeierlag den 3. mai 2022 og planen ble korrigert etter møtet.

Harstad kommune arbeider med nytt temakart over svært viktige og viktige skogområder i kommunen.

Det er utarbeidet en overordnede retningslinjer for prioritering av søknader om tilskott til bygging av skogsveger og drift med taubane, hest og annet i Harstad kommune, for perioden 2020 – 2024

Harstad kommune sender strategier og retningslinjer på høring og høringsuttalelser sendes skriftlig til:

Harstad kommune, areal- og byggesaksavdelingen v/Per E. Karlsen

Asbjørn Selbanegate 9

9479 HARSTAD

Fristen er 13. juni 2022.

Vedlegg: