Det er i det vesentlige kun tekstdelen i gebyrregulativets kap.2, Areal, og kap. 4 Byggesak, som er endret/revidert. Gebyrsatser endres ikke.

Høringsfrist settes til 28.10.2019.

Forslag til gebyrregulativ kan fås i sin helhet ved henvendelse til rådhusekspedisjonen eller ved følge oppgitt lenke på kommunens hjemmeside, www.harstad.kommune.no.

Merknader må sendes skriftlig til Harstad kommune pr e-post til postmottak@harstad.kommune.no, eller sendes til Harstad kommune, postmottak 9479 Harstad.

 Høringsdokument: Gebyrer 2019.pdf