Navnesak – Krussand- / Krusand- og andre navn i Harstad kommune

Kartverket har reist navnesak på stedsnavn i Harstad kommune. Alle funksjoner som et stedsnavn har i offentlig bruk tas med når det reises navnesak.

Lokale organisasjoner, har ifølge lov om stadnamn § 6, rett til å uttale seg om navn de har særlig tilknytning til.

Saken settes på høring til 27.11.2022.

Sakens dokumenter er tilgjengelig her eller ved henvendelse til Harstad kommune, Rådhusekspedisjon.

Merknader til navnesaken sendes innen fristen til Harstad kommune c/o Postmottak,postboks 1000, 9479 Harstad eller postmottak@harstad.kommune.no. Merk med saknr. 2022/1979. Alle merknader vil bli samordnet og sendt til Språkrådet.

Navnesak – Fora-, Forra-, Forre-, Furu- i Harstad kommune

Kartverket har reist navnesak på stedsnavn i Harstad kommune. Alle funksjoner som et stedsnavn har i offentlig bruk tas med når det reises navnesak.

Lokale organisasjoner, har ifølge lov om stadnamn

§ 6, rett til å uttale seg om navn de har særlig tilknytning til.

Saken settes på høring til 27.11.2022

Sakens dokumenter er tilgjengelig her eller ved henvendelse til Harstad kommune, Rådhusekspedisjon.

Merknader til navnesaken sendes innen fristen til Harstad kommune c/o Postmottak, postboks 1000, 9479 Harstad eller postmottak@harstad.kommune.no. Merk med saknr. 2022/3660. Alle merknader vil bli samordnet og sendt til Språkrådet.