Kartverket har reist navnesak på samisk stedsnavn i Harstad kommune. Alle funksjoner som et stedsnavn har i offentlig bruk tas med når det reises navnesak.
Lokale organisasjoner, har ifølge lov om stadnamn § 6, rett til å uttale seg om navn de har særlig tilknytning til.
Saken settes på høring til  29.02.2020.
Sakens dokumenter er tilgjengelig ved henvendelse til Harstad kommune, Rådhusekspedisjon eller Harstad kommunes nettside her. 

Merknader til navnesaken sendes innen fristen til
Harstad kommune c/o Postmottak,
postboks 1000, 
9479 Harstad
 
 
Merk med saknr 2019/694. Alle merknader vil bli  samordnet og send stedsnavntjeneste.