Det er reist klage på Kartverkets opprinnelig navnesak 2014/7 –

klagesak 2021/42, 43,44 på skrivemåten Inner-Elgsnes.

 

Eiere og festere har rett til å uttale seg om gårdsnavn og bruksnavn, og lokale organisasjoner har rett til å uttale seg om skrivemåten av navn de har særlig tilknytning til ifølge lov om stadnamn § 6.

 

Saken settes på høring til 21.02.2021.

Saksdokumenter:

https://einnsyn.harstad.kommune.no/EInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/741086?SourceDatabase=EPHORTE-I