Harstad kommunestyre ber rådmannen snarest legge frem sak i utvalg for Oppvekst og kultur som viser utnyttelsen av fysisk kapasitet på Harstad-skolene pr. dato og hvordan kommunen kan løse eventuelle kapasitetsmessige utfordringer fram mot 2020.

Kapasiteten ved skolene fram mot 2020 er vurdert og rådmannen foreslår tiltak for å løse utfordringer i planperioden. Skolenes brukerorganer inviteres med dette til å komme med innspill. Etter høringen behandles saken av Utvalg for oppvekst og Kultur og Kommunestyret i januar 2016.

Høringsfrist 14.desember.

Høringsinnspill sendes til postmottak@harstad.kommune.no

Møteprotokollen er publisert med Netpublicator for nettbrettene, og på kommunens hjemmeside:

http://einnsyn.harstad.kommune.no/eInnsyn/Dmb/DmbMeetingDetail?meetingId=1575