Du kan lese høringsutkastet her.

Norge er et av de landene i den vestlige verden der flest mennesker deltar i frivillig arbeid. Frivillig innsats skaper verdier tilsvarende 5 % av landets bruttonasjonalprodukt. Omregnet til Harstadtall tilsvarer dette nesten 1 milliard!

Men frivilligheten er viktig for mye mer enn økonomi. Frivilligheten i Norge er enormt viktig for samfunnet fordi den gir en stor helsegevinst gjennom fellesskap, gode opplevelser og mestring. Frivilligheten bidrar også til samfunnsutvikling, gir deltakerne nye ferdigheter og kunnskaper, utdanner nye generasjoner og bidrar til integrering og inkludering.  

Med frivillighetsstrategien ønsker Harstad kommune å legge bedre til rette for samarbeid, samhandling og dialog med frivillig sektor. Målet er at alle i Harstad skal få mulighet til å delta i frivillige aktiviteter og foreningsliv.

Hvordan kan Harstad kommune spille på lag med frivilligheten?
Gi høringsinnspill til frivillighetsstrategien her.

Velkommen til tema- og innspillsmøte 05.05.2022

Invitasjon møte Frivillighet.jpg

Innledninger om status for frivilligheten i Harstad i dag og innspills-workshop. Enkel servering.

Torsdag 5. mai kl. 18-20

Panorama, UIT i Harstad

Påmelding HER