Formannskapet vedtok 23.08.22 å legge forslag til «Forskrift om tilsyns- og feiegebyr i Harstad kommune» ut på offentlig høring i perioden 1.9.22 til 30.09.22.

Innspill til forslaget skal sendes til postmottak@harstad.kommune.no ved brann- og regningstjenesten innen 30.09.22.

Les forslag til Forskrift om tilsyns- og feiegebyr i Harstad kommune.