I medhold av forvaltningslovens § 37 legges revidert gebyrforskrift for saksbehandling etter plan- og bygningsloven, matrikkelloven, eierseksjoneringsloven, jordloven og viltloven ut til høring.

Forslag til gebyrregulativ kan fås i sin helhet ved henvendelse til rådhusekspedisjonen eller ved å følge oppgitt link: Gebyrer 2018-1.pdf

Høringsfrist settes til 1. september 2018.

Merknader må sendes skriftlig til Harstad kommune pr e-mail postmottak@harstad.kommune.no eller sendes til: 

Harstad kommune 
Postmottak
9479 Harstad.