Vi har sett en økning i antall smittetilfeller i Harstad etter de tradisjonelle feriene. Det har i år skjedd etter juleferien og etter vinterferien. I et forsøk på å unngå nye smitteutbrudd i Harstad, ber vi våre innbyggere og besøkende følge ett lokalt råd og de nasjonale rådene. Siden det er såpass mange, har vi plukket ut noen av dem:

Test deg etter reiser og ved symptomer

 • Tilreisende til Harstad fra regioner hvor det er høyt smittetrykk, anbefales å teste seg for covid-19 ankomstdagen, eller dagen etter ankomst. Vær forsiktig og begrens sosial kontakt i størst mulig grad.
 • Hold deg hjemme hvis du ikke er frisk. Test deg så snart som mulig hvis du tror du er smittet med covid-19.
 • Vi har åpent for testing alle dagene i påsken via digital timebestilling

Utsett alle unødvendige reiser

 • Personer som kommer fra kommuner med strengere tiltak enn i Harstad, bør følge anbefalingene fra kommunen de bor i til vanlig.
 • Vi anbefaler at alle reiser som ikke er nødvendige utsettes med disse unntakene:
  • Reiser til arbeid når det ikke er mulig med hjemmekontor.
  • Reiser hjem til familien for studenter uten familie der de studerer.
  • Reiser til hytte sammen med egen husstand.

Hold avstand og begrens sosial omgang

 • Hold to meter avstand der du kan. Hvis ikke, bruk munnbind.
 • Du bør unngå besøk av mer enn 2 personer i eget hjem og begrense sosiale kontakter mest mulig.
 • Alle arrangementer som det ikke er absolutt nødvendig å avholde, bør utsettes.

Se også regjeringens anbefalinger for påsken: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/dette-er-anbefalingene-for-paskeferien/id2841035/