Torsdag 27. januar

Kl 18.00

Álgu/Kick-off av samisk måned 2022

 • Åpning av utstillingen «Vååjnesasse buektedh/ Att synliggöra det osynliggjorda» av den samiske kunstneren Tomas Coldbengtson. Kunstneren deltar digitalt.
 • Kulturelle innslag ved Martin Rimpi.
 • Sted: Trondenes Historiske Senter.
 • På grunn av covid-restriksjoner er dette arrangementet kun for inviterte gjester.
 • Utstillingen er åpen for alle i perioden 28.januar-27.februar 2022.

Mandag 31. januar  

Kl. 17.00                     

Lansering av filmen «Samtaler om samiske klestradisjoner» 


Tirsdag 1. februar      

Kl 18.00-20.00           

Foredrag om tradisjonell samisk koftebruk ved duodji-konsulent Tone Elvebakk, Duodjeinstituhtta.

 • Sted: Harstad bibliotek, 2 etasje .
 • Arrangør:  Harstad bibliotek

Bures boahtin/ Alle er hjertelige velkommen :-)


Onsdag 2. februar  

Kl 12.00-15.00           

Seminar: «Kunnskap om sosiale, historiske og kulturelle faktorer i møte med den samiske befolkningen.» 

 • Sted: Bikuben, Borkenes, Bygdeveien 18. 

Kl. 14.00-19.00          

Ungdomstilbudet Kjellern lager samisk mat. 

 • Arrangør/sted: Kvæfjord Frivilligsentral 

Torsdag 03. februar 

Kl. 11.00                     

Haugkjerringa - et samisk offersted på Kveøya 

 • Kulturvandring til Haugkjerringa.                   
 • Orientering v/Arne Johan Johansen 
 • Oppmøtested: Haugkjerringa, Kveøy  

Kl. 12.00                      

Dronebilder fra Haugkjerringa og andre kulturminner v/Robert Nygård. Sted: Kveøy Grendehus 

 • Arrangør: Kvæfjord Frivilligsentral og Kvæfjord historielag

Kl.16.00-19.00           

Kafé-treff på Pårørende-senteret Nord

 • Samtale om hvordan ivareta pårørende og familien som helhet i et kultursensitivt perspektiv.
 • Servering Buljong & Bålkaffe & lavvo - ute i tillegg
 • Sted: Jonas Liesgate 7, Harstad
 • Arr: Pårørendesenteret (LPP Harstad i samarbeid med Bikuben RBS)

Åpent for alle. Bures boahtin/velkommen!


Fredag 4. februar

Kl 11.30                     

  Konsert med den samiske duoen Maret» i kantinen på Universitetssykehuset Nord Norge, Harstad

 • Mulighet for å kjøpe samisk mat i kantinen.

Kl 11.30                      

Utendørsmarkering av Samenes nasjonaldag i Giehtavuona/Kvæfjord kommune med taler fra ordføreren, sang og joik v/Mikkel Per Sara og skoleelever, BliMe-dansen, lassokasting og servering av solbærtoddy og bålkaffe. 

 • Sted: Kvæfjord rådhus 

Kl 12.00-14.00            

Åpent seminar i anledningen Samenes nasjonaldag 6.februar

 • Sted: UiT, Campus Harstad, Store Auditorium
 •  Kl 12.00 Viserektor ønsker velkommen
 • Kl 12.15-13.00  Gruveprosjektet i Repparfjorden-Konflikter om økonomi, miljø og kultur. Foredrag ved Harald Bergland, Professor, UiT Harstad
 •  Kl. 13.15-14.45 Mytene rundt taushet i samisk kultur v/ Agnete Bersvendsen, stipendiat, Institutt for barnevern, UiT Harstad.
 • Med forbehold om endringer.

Arrangementet er gratis og åpent for alle.                    


 Lørdag 5. februar

Kl 18.00-19.30           

Festkonsert med Mari Boine i storsalen Harstad kulturhus


Kl 20.00                      

Samisk festkveld på Røkenes med nydelig treretters samiskinspirert meny. Pris 600,- per person.

 • Forhåndspåmelding til Røkenes gård tlf 953 34 958 evt e-post:  rgaard@online.no

Søndag 6. februar

Kl 10.00                      

Flaggheising på kommunehuset Hárstták/Harstad

Kl 11.00

Samisk/Norsk festgudstjeneste i Harstad kirke. Hærens musikkorps bidrar med sin messingkvintett under gudstjenesten.


Kl 14.00                      

Markering av Samenes nasjonaldag i Generalhagen med forskjellige aktiviteter som lavvo,bål,lassokasting,fortellerstund,samisk-disco på skøytebanen, servering av samisk mat, kaffe og varm saft.

 • Maks antall 200 personer                    

Kl 15.00-15.45            

Harstad kommunes hovedmarkering i Paviljongen, Generalhagen.

 • Kulturelle innslag med joik og sang, taler fra ordføreren, avsluttes med en konsert med det samiske koret Vardobiegga.

Kl. 13.00-18.00          

Guollesvuotna Campinga/Gullesfjord Camping markerer samefolkets dag med Bidos på menyen 

 • Sted: Guollesvuotna Campinga/Gullesfjord Camping 

Torsdag 10. februar

 Kl 18.00-20.00           

«Rapport fra samiske kulturvandringer på Hinnøya»

 • Sted: Trondenes Historiske Senter
 • Arr: Kystsamene

Lørdag 12. februar 

Kl 12.00                      

Lørdagsuniversitetet- «Kvenske fortellinger» med forfatter Astrid Marskar

 • Sted: UiT Campus Harstad, Foajeen. Arr: UiT, campus Harstad
 • Servering av kaffe og te.  

Kl 14.30                      

Den samiske filmen «Radji» som fikk prisen «Tromsøpalmen»under TIFF 2022 vises på Harstad kino


Torsdag 17. februar

Kl 18.00-20.00           

Foredraget «Reindriften i Sør-Troms» ved Mathias Olsen som er en ung reindriftutøver fra Grovfjord reinbeitedistrikt. 

 • Sted: Harstad bibliotek, 2 etg.

Bures boahtin/ Alle er hjertelige velkommen :-)


Torsdag 24. februar

Kl.18.00-20.00           

Fornorskningsprosessen- Foredrag ved historiker Tore Einar Johansen,                           

 • Sted: Trondenes historiske senter
 • Arrangør: Trondenes historiske senter

Foredraget som ble planlagt på THS 24.2.22 må utgår pga sykdom. Det erstattes av følgende: 

Skoltesamene – tvangsflyttinger og tap av hjemområder
Honna Havas forteller om skoltesamisk kultur og gi innblikk hvordan innvirkning politiske hendelser har hatt for skoltesamene. Havas har arbeidet flere år i Øst-Finnmark med skoltesamisk kultur.


Andre markeringer:

Samenes nasjonaldag vil markeres ved en rekke arrangement i barnehager og grunnskoler, andre enheter og institusjoner i Hárstták/ Harstad kommune og Giehtavuona/Kvæfjord kommune.

Harstad bibliotek og Kvæfjord bibliotek har utstillinger for barn og voksne i forbindelse med Samenes nasjonaldag. Her vil det være bøker om samisk liv og kultur, bøker av samiske forfattere og bøker på samisk.

Digitale samiske arrangement er gjort tilgjengelige for kommunens barnehager og skoler. 

Følg med kommunenes og bibliotekenes kommune hjemmesider og facebooksider, der vil det fortløpende legges ut informasjon og filmer.  

Følg gjerne vår Facebookside «Det samiske Hárstták Harstad» i februar.  Samisk måned 2022 vil bli markert på Facebook-siden i hele februar måned.

Følg oss gjerne!

Hársttáid suohkan/Harstad kommunes komite for samenesnasjonaldag

Giehtavuona suohkan/Kvæfjord kommune, Kulturetaten


Tilleggsinformasjon:

Komiteen for samenes nasjonaldag i Hárstták/Harstad er oppnevnt av kommunestyret, og består av politikere, representanter fra de lokale sameforeningene samt representanter fra offentlige institusjoner som ønsker å bidra til markeringen av samenes nasjonaldag. Komiteens rolle er å planlegge Hársttáid suohkan/ Harstad kommunes offisielle markering samt at vi kan bidra som støttespillere og koordinatorer for alle arrangement i Samisk måned (februar måned). 

Vår målsetting er at hele byen skal markere Samenes nasjonaldag på en eller annen måte den 6 februar hvert år og i februar måned, som vi kaller den samiske måneden, og at det for oss alle i byen skal bli like naturlig å markere samenes nasjonaldag som 17 mai.

Hárstták/Harstad er har en lang samisk historie, og for komiteen er det viktig å synliggjøre byen og områdets samiske historie. Vi har opplevd en enorm økning i oppslutningen i markeringen av Samenes nasjonaldag, og den samiske måneden, og vi er stolt av måten byen har bidratt til å løfte den samiske historien.