Muligheter Grytøy sandsøy from Oivind Arvola on Vimeo.

Hva skal man leve av i øyriket i årene fremover? Harstad kommune inviterte i vinter  alle til å si sin mening i forbindelse med ny næringsplan. Som en del av planen har Harstad kommune startet prosjektet «Mulighetsstudium for Øyriket» for å se på fremtidige muligheter for øysamfunnene. Dermed ble det holdt tre folkemøter der alle interesserte ble invitert til å være med å diskutere muligheter i grupper.

De som møtte, fikk si det de hadde på hjertet om mulighetene innenfor flere temaer:

  • Kultur, reiseliv, deriblant vikinge-turisme
  • Havbruk og landbruk
  • Etablering av nye bedrifter
  • Næringsarealer og infrastruktur
  • Nye muligheter etter Bjarkøyforbindelsen
  • Eventuelt

Målsetningen er å finne ut hva man skal leve av i fremtiden i Øyriket og hvordan vi skal skape vekst og attraktivitet.

- Vi vet at 2/3 av nye arbeidsplasser i dag skapes i oppstartsbedrifter og småbedrifter, og ønsker å oppmuntre dette, sier næringsrådgiver Per-Åge Nygård.

Innspillene finner du i vedlegget under.